Weboldalunkon cookie-kat használunk a legjobb felhasználói élményért.

Részletek Rendben
preloader

I. Bevezetés

 

A Contraste Kft. (2092 Budakeszi, Budaörsi köz 3. a továbbiakban adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Contraste Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://www.contraste.hu/adatkezelesi-tajekoztato címen.

A Contraste Kft. elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Contraste Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Contraste Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.);
 • évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
 • évi C. törvény – a számvitelről;
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.).
 • évi 679-es rendelet – Európai Parlament és a Tanács „Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR)

 

II. Fogalom meghatározások

 

 1. Személyes adat: Azonosítható természetes személyekre vonatkozó bármely információ pl.: név, azonosító, stb.
 2. Adatkezelés: Az adatokon végzett bármilyen művelet, gyűjtés, rögzítés, tárolás, módosítás, lekérdezés, továbbítás, törlés, megsemmisítés.
 3. Adatállomány: A nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
 4. Adatkezelő: Aki ezt a feldolgozáshoz szükséges adatkezelést végzi.
 5. Adatmegsemmisítés: Hordozók megsemmisítése.
 6. Adattovábbítás: Az adatok hozzáférhetővé tétele harmadik személy számára.
 7. Kezelt személyes adatok köre: Gépi feldolgozás, tárolás valamilyen művelet az adatokkal.
 8. Adatkezelés korlátozása: A tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeni kezelésük korlátozása céljából.
 9. Nyilvántartási rendszer: Valamilyen ismérv alapján csoportosítás.
 10. Érintett személy hozzájárulása: Önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, ami megerősíti a beleegyezését.
 11. Adatvédelmi incidens: A biztonság serülése, amely a továbbított, tárolt, adatok véletlen elvesztését vagy jogosulatlan közlését vagy hozzáférését eredményezi.

 

III. Az adatkezelés jogalapja, célja, módja

 

Jelen szabályzat célja, hogy a Contraste Kft. által nyújtott szolgáltatások minden területén minden egyén számára, tekintet nélkül a nemzetiségére vagy lakóhelyére biztosítva legyen.

Adatkezelésre a felhasználó önkéntes tájékoztatásán alapuló nyilatkozata alapján kerül sor (2011. évi CXII törvény 5 § 1. bekezdés).

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a társaság felhasználja az előzetes kifejezett hozzájárulás esetén. Az adatkezelő a megadott adatokat nem ellenőrzi, nem vizsgálja.

Az adatkezelés jogszerűsége 1. számú melléklet szerint.

Hozzájárulásnak minősül az is, ha a Társaság internetes honlapjának megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet.

 

A. Az adatkezelés elvei

 

A Contraste Kft. csak törvényesen szerez be személyes adatokat és kizárólag célhoz kötötten használja. Az adatokat az adatvédelmi elvnek megfelelően kezeli és harmadik félnek nem adja át. Hivatalos (jogi illetve rendőri stb.) megkeresésre hozzáférhetővé teszi. A Contraste Kft. csak a jogszabályokban rögzített módon kezeli az adatokat és gondoskodik az adatok biztonságáról.

Az adatvédelmi törvénnyel összhangban kell az adatvédelmet biztosítani. Adatvédelmi incidenst maximum 72 órán belül jelenteni kell a felügyeleti hatóságnak. A szabályzat megállapítása és módosítása az ügyvezető hatáskörébe tartozik.

 

B. Az adatkezelés kiterjed

 

 • Weboldal látogatói adatainak kezelése
 • Regisztráció a társaság honlapján
 • Hírlevélhez kapcsolható adatkezelés
 • Marketing célú adatkezelés
 • Facebook stb. adatok kezelése

 

C. Szerződéshez kapcsolódó adatkezelés

 

Szerződő partnerek adatainak kezelése- vevők, szállítók

 

A Contraste Kft. szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése céljából kezeli a vele vevőként, szállítóként szerződött természetes személy adatait, de a Contraste Kft. működése alatt e partnerek köre igen korlátozott, mivel többnyire nem természetes személyekkel folytat gazdasági tevékenységet.

Jogi személy ügyfelek, vevők, szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatait-, mint a természetes személy neve, telefonszáma, e- mail címe- csak az üzleti kapcsolat miatt vagyunk jogosultak elkérni és azt 5 évig tároljuk személyes hozzájárulás után.

 

D. Honlap regisztrációhoz tartozó adatkezelés

 

Csak jogi személy illetve társaság adatait regisztráljuk, illetve követjük értékesítési tevékenység céljából. A honlapon megtalálható az Adatvédelmi Szabályzat, melynek elfogadása jelölőnégyzetes megoldással történik.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: dátum, idő, IP cím, előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap.

 

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése

 

A portál html kódja a Contraste Kft.-től független, külső szerverekről érkező és külső szerverekre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltatók szerverei közvetlenül a felhasználó számítógépével állnak kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, kattintások, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja, időtartama) képesek gyűjteni.

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni. A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.

A webauditálási célú és a honlaplátogatói adatok webszerver általi rögzítésével megvalósított adatkezelések az interneten elterjedt adatkezelések, így azokat az internet használatával, weblapok látogatásával elfogadja a felhasználó.

Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

A portál webanalitikai elemzésének készítéséhez, statisztikai elemezéséhez a Contraste Kft. a Google Analytics szolgáltatását használja. A Google Analytics általi adatkezeléssel kapcsolatosan a szolgáltató a https://policies.google.com/privacy/update?hl=hu címen közzétett adatkezelési tájékoztatója az irányadó.

 

Adatfeldolgozó:

Név: Contraste Kft

Cím: 2092 Budakeszi, Budaörsi köz 3.

 

Tárhely szolgáltató:

Név: Upsolution Kft

Cím: 7621 Pécs, Felsőmalom u. 25. fsz. 14.

 

E. A www.contraste.hu honlap cookie kezelése

 

A Contraste Kft. a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A használt sütik többsége úgynevezett „munkamenet-süti”, amelyek törlődnek, amikor Ön befejezi a böngészési munkamenetet. Emellett van néhány hosszú érvényességű süti, amelyek segítségével Önt látogatóként újra felismerjük. A sütik nem okoznak kárt számítógépében és nem tartalmaznak vírusokat.

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: https://www.contraste.hu/cookie

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

 

F. Elektronikus hírlevélhez kapcsolódó adatkezelés

 

A Contraste Kft. elektronikus hírlevélben direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) üzeneteket küld azok részére, akik ehhez kifejezetten hozzájárultak. Hozzájáruló nyilatkozatot a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével teheti meg. Leiratkozás e- mailben vagy visszavonással.

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a Grt. 6. § (5) bekezdése.
A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, feliratkozás dátuma és időpontja, IP címe, irányítószám, település, név, nem, életkor, kismama-e, gyermeke születési éve, ez egyes interakciók (megnyitások, kattintások, visszacsatolások, válaszok, leiratkozás) dátuma és időpontja.

 

G. Ügyféllevelezéshez kapcsolódó adatkezelés

 

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a honlapon megadott módon, illetve kapcsolat felvételi űrlapon tud kapcsolatba lépni a Contraste Kft.-vel.

A Contraste Kft. a beérkezett e-maileket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint cégnévvel együtt az adatkezelési szabályzatnak megfelelően rögzíti.

 

H. Egyéb adatkezelések

 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt.

A Contraste Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

IV. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

 

A Contraste Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helye a székhelyén, 2092 Budakeszi, Budaörsi köz 3. találhatók meg.

A Contraste Kft. valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a rendelet és a törvény érvényre juttatásához szükségesek.

A Contraste Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Contraste Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A Contraste Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

A Contraste Kft. az adatkezelés során megőrzi

 

 • titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Contraste Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 

V. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

 

Név: Contraste Kereskedelmi és Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid név: Contraste Kft

Székhely: 2092 Budakeszi, Budaörsi köz 3.

Cégjegyzékszám: 13 09 177235

Adószám: 10627486213

E-mail: iroda@contraste.hu

 

VI. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését.

Az érintett kérelmére a Contraste Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást.
A Contraste Kft. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

A Contraste Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. A személyes adatok törlésére, helyesbítésére 25 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A Contraste Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet.
Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.
Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06-1/391-1400

Fax: 06-1/391-1410

Honlap: http://www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Igényeit megoldásra váltjuk

Egyedi szükségletek felmerülése esetén megoldást kínálunk!

Mérnök munkatársaink közreműködésével személyre szabott jelöléstechnikai berendezést ajánlunk Önnek, mely megfelel a sajátos ipari környezetnek, helyi kialakításoknak és az Ön igényeinek.

Vegye fel velünk a kapcsolatot

Írjon nekünk!

Az alábbi mezők kitöltésével gyorsan kapcsolatba léphet velünk.

Kapcsolatfelvétel

Az alábbi elérhetőségeken veheti fel velünk a kapcsolatot.